ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ
ACCESS SOLUTIONS

Kullanım Koşulları

Bu Web Sitesinin mülkiyeti ve kullanımı Essentra plc'ye aittir veya Essentra plc adınadır (“Biz”, “Bizi” ve “Bizim” ifadeleri bağlam içinde uygun biçimde kullanılır). İngiltere ve Galler'de 05444653 şirket numarası ile tescilliyiz ve tescilli merkezimiz Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU adresindedir. KDV kayıt numaramız: GB 243 2909 68.

Bu Web Sitesini kullanımınız, Web Sitesini kullanarak kabul ettiğiniz varsayılan aşağıdaki hüküm ve koşullara ("Kullanım Koşulları”) tabidir. Lütfen Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun ve Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce bunları anladığınızdan emin olun. Bu Kullanım Koşullarını her an değiştirebiliriz. Her türlü değişiklik Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır ve bu web sayfasını güncellemeler için düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.

İçerik Hakları

Bu Web Sitesindeki materyallerdeki telif hakkı, ticari markalar, ticari unvanlar ve diğer tüm haklar Bize aittir veya bu hakların sahibinin iznine tabidir. Böylesi hakların tümünün Bizim mülkiyetimizde olması hakkını saklı tutarız.

Bu Web Sitesinde ve Web Sitesine yönelik herhangi bir hak elde ederseniz, bu hakları dünya genelinde Bize devretmeyi ve Web Sitesinde elde etmiş olabileceğiniz tüm telif haklarından koşulsuz olarak ve geri dönülemez bir biçimde feragat etmeyi kabul edersiniz.

Web Sitesi içeriğini yalnızca kişisel başvuru amacıyla indirebilir, kaydedebilir veya çıktısını alabilirsiniz. Bu web Sitesindeki materyallerin tümünü veya herhangi bir kısmını yeniden yayımlamamanız, yeniden iletmemeniz, yeniden dağıtmamanız, değiştirmemeniz, ters mühendislik gerçekleştirmemeniz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar oluşturmamanız veya önceden yazılı onayımızı almaksızın Web Sitesini ticari amaçlarla kullanmamanız gereklidir.

Bize veya ürünlerimize ilişkin arkaplan ve genel bilgi sağlama amacı haricinde bu Web Sitesindeki bilgileri veya başka materyalleri kullanmanıza izin verilmemektedir.

Kullanım Koşulları

Bu Web Sitesini sadece yasal amaçlar için kullanabilirsiniz. Web Sitesini yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal eden ya da herhangi bir şekilde yasalara aykırı veya hileli olan biçimde kullanmamalısınız.

Web Sitesini kasıtlı olarak virüs ya da kötü amaçlı veya teknolojik bakımdan zararlı olan başka bir hasar verici içerik yerleştirerek kötüye kullanmamalısınız. Web Sitemize, Web Sitemizin saklandığı sunucuya veya Web Sitemize bağlı herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz giriş yapmaya teşebbüs etmemelisiniz.

Önceden yazılı onayımızı almaksızın Web Sitemize yönlendiren bir link ekleyemez veya Web Sitemizin içeriğini çerçeve içinde veya bizim dışımızdaki bir kaynakta bulunan materyalle çevrelenmiş olarak görüntüleyemezsiniz.

Bilgiler, Erişilebilirlik ve Kullanım

Bu Web Sitesindeki materyallerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamayı amaçlamamıza karşın, bu Web Sitesindeki tüm materyaller yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmış olup, her türlü bilginin doğruluğunu buna bel bağlamadan önce teyit etmeniz önerilir. Bu Web Sitesindeki herhangi bir bilginin düzeltilmesi veya güncellenmesi gibi herhangi bir niyet ve amacımız yoktur ve bu tür herhangi bir görevi kabul etmiyoruz, bu tür bilgilerin yayınlandıkları tarih dışında doğru ve güncel olduğuna güvenmemelisiniz.

Bu Web Sitesinde başka web sitelerine otomatik bağlantılarla karşılaşabilirsiniz. Bu Web Sitesi'nden bağlantılı link ile gidilen herhangi bir web sitesindeki herhangi bir içerik için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bu siteleri kullanmadan önce sitenin şartlarını ve koşullarını okumalısınız.

Bu Web Sitesini bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Hizmette her an hata, kesinti veya gecikme meydana gelebilir. Dolayısıyla, bu Web Sitesi herhangi bir tip garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulur. Bilgilerdeki yanlışlık veya eksiklikten, erişimdeki kesintiden veya bilgisayar sisteminizdeki hasardan veya bu Web Sitesindeki herhangi bir materyalin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz. Bu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla bağlantılı olan hiçbir dolaylı veya netice kabilinden doğan kayıp, kar kaybı veya hiçbir özel hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Web Sitemizin bilgisayar virüsleri, solucanlar, truva atı ya da diğer zararlı içeriğe sahip olmaması veya Web Sitesini kullanmanızın bilgisayarınıza zarar vermemesini sağlamak için makul düzeyde özen gösteriyor ancak bunun için garanti veremiyoruz. Bu Web Sitesini kullanmadan önce uygun donanım veya güvenlik ile virüs korumasına sahip olduğuzdan emin olmalısınız.

Bu Web Sitesine ve buradaki bilgilere erişim, Essentra plc şirketindeki hisse veya başka menkul değerler için imza atmak, iştirak taahhüdünde bulunmak ya da bunları başka bir şekilde elde etmek veya kullanmak için bir fırsat veya davet teşkil etmez. Geçmişteki performans gelecekteki performans için rehber değildir ve bu hususları dikkate alan kişilerin bağımsız bir finansal danışmana veya uygun kaynaklara başvurması tavsiye edilir.

Ürün veya hizmet alımı

Bu Web Sitesindeki bir linki takip ederek ulaştığınız sitelerden herhangi birinden ürün veya hizmet satın almanız durumunda, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce ilgili sitede bulunan tüm hüküm ve koşulları okumanız gerekir.

İşimiz sigara ve diğer tütün ürünlerinin üretimi için malzeme üretim ve dağıtımını içermektedir. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin perakende satışı ile iştigal etmiyoruz ve bu Web Sitesindeki hiçbir şey hiçbir surette tütün ürünlerini pazarlamaz, teşvik etmez ve reklamını yapmaz veya bu amacı taşımaz.

Mal veya hizmetlerimizin dağıtımı, satın alınmasını veya satılması ile ilgili bazı mevzuatlarda kısıtlama veya yasaklar olabilir. Müşterilerimizin bulunduğu tüm bölgelerdeki mevzuatları kontrol etmemiz pratik olarak mümkün değildir ve müşterilerimizin (veya onların müşterilerinin) bu anlamda mal ve hizmetlerimizi satın almaları veya kullanmaları nedeni ile uğrayabilecekleri zarar ve kayıplardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz Bölgenizde yürürlükte olan mevzuatı kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Bu Web Sitesi'nde belgelerin açıklanması, dağıtımı ve yayınlanması İngiltere dışında başka ülkelerin mevzuatına göre kısıtlanmış olabilir ve bu nedenle bu belgelerin, serbest bırakıldığı, yayınlandığı ve dağıtıldığı İngiltere dışındaki bir yargı bölgesindeki kişiler herhangi bir kısıtlamaya uymak zorundadır.

Sorumluluk sınırları

Yasanın izin verdiği azami ölçüde bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen tüm beyan, taahhüt, hüküm ve koşulları (ister mevzuat hukuku, genel hukuk ister başka bir hukuk tarafından atıfta bulunulsun) hariç tutmaktayız.

(1) herhangi bir ekonomik kayıp ya da (kar, gelir, iş, sözleşme, şerefiye kaybı veya diğer mali kayıplar dahil) zararlardan (2) Web sitesi ile bağlantılı veya web sitesinden kaynaklanan herhangi bir özel, dolaylı veya sonuçsal kayıp veya zarardan (3) Bizim web sitemizden link yolu ile erişilebilir başka web sitelerindeki üçüncü kişilerin faaliyetleri nedeni ile ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz.

Bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şeyin, yasayla kısıtlanamayan veya hariç bırakılamayan herhangi bir tarafa karşı sahip olabileceğimiz herhangi bir sorumluluğu kısıtlama veya hariç tutma etkisine sahip olması amaçlanmaz. Web Sitesi ile ilgili olarak, bizim veya acentalarımızın ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar veya dolandırıcılık hususlarındaki sorumluluğumuzu hariç tutmuyor veya kısıtlamıyoruz.

Genel

Herhangi bir zamanda bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmına uymanızı şart koşmamamız durumunda, bu, gelecekte buna uymanızı şart koşmamıza engel teşkil etmeyecektir.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmı herhangi bir mahkeme veya başka bir yetkili merci tarafından reddedilir veya geçersiz kılınırsa, bu Kullanım Koşullarının geri kalanı bundan etkilenmeyecektir.

Bu koşullar çerçevesinde haklarımızın veya yükümlülüklerimizin herhangi birini herhangi bir üçüncü tarafa devredebilir, transfer edebilir veya alt sözleşme yoluyla verebiliriz. Bu koşullar çerçevesinde haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi birini üçüncü bir tarafa yalnızca yazılı onayımızı aldıktan sonra devredebilir veya alt sözleşme yoluyla verebilirsiniz.

Bu Kullanım Koşulları, İngiliz hukukuna tabi olacaktır ve bu koşullar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır.

Bu Kullanım Koşulları veya Web Sitemiz hakkında soru veya yorumlarınız varsa, bunları öğrenmekten mutluluk duyarız. Lütfen enquiries@essentra.com adresine e-posta göderin ya da yukarıdaki adrese yazın (Şirket Sekreter Yardımcısı'nın Dikkatine, T: +44 (0) 1908 359100).
MAKING IT EASIER
MAKING IT EASIER
Kullanım Şartları