ERİŞİM ÇÖZÜMLERİ
ACCESS SOLUTIONS

Çevre ve Enerji Politikası

Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir kuruluş olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için ürettiğimiz ürünlerin tasarımından, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uyarak;

  • Çevreye olan duyarlılığımızı ön planda tutarak, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansımızı sürekli arttırmayı,
  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Çevre ve enerji hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeyi,
  • Hedef ve amaçlara ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakların varlığını güvence altına almayı,
  • Çevre dostu teknolojiler  kullanılarak, hammadde kullanımının azaltılmasını ve tasarımlarda enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak üretimde enerji verimliliği sağlamayı,
  • Enerji verimli ürünlerin satın almasını sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre ve enerji konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın bilincini arttırmayı taahhüt ederiz.
MAKING IT EASIER
MAKING IT EASIER
Kullanım Şartları