1. Web Sitesi Kullanım Koşulları
  2. İçerik Hakları
  3. Kullanım Şartları
  4. Bilgi, Kullanılabilirlik ve Kullanım
  5. Ürün veya hizmet satın alma
  6. Sorumluluk sınırlamaları
  7. Genel

1.1 Bu web sitesi mülkiyeti bize ait olup Mesan Kilit A.Ş. ve Essentra International Limited tarafından ve adına işletilmektedir. Mesan Kilit A.Ş. 323718 şirket numarası ile tescilli bir şirket olup ve şirket merkezi Alipaşa Sanayi Bölgesi , Uluğbey Sokak , No : 7 , 34570 , Silivri / İstanbul , Türkiye adresinde bulunmaktadır.

1.2 Bu Web Sitesini kullanımınız, Web sitesini kullanarak kabul etmiş sayıldığınız aşağıdaki şartlar ve koşullara ("Kullanım Koşulları") tabidir. Bu Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz ve Web sitesini kullanmaya başlamadan önce anladığınızdan emin olunuz. Bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Yapılacak her tür değişiklik Web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup güncellemeler için bu web sayfasını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

2. İçerik Hakları

2.1 Telif hakkı, ticari markalar, ticari isimler ve bu web sitesi üzerindeki materyallerde bulunan tüm diğer haklar (ürün kataloğumuz dahil) tarafımıza aittir ya da bu hakların sahibinin izni ile dahil edilmiştir. Tarafımıza ait bütün bu haklarımız saklıdır.

2.2 Web sitesine ait veya web sitesi ile ilgili herhangi bir hakkı almanız durumunda, bu hakları dünya genelinde geçerli olmak üzere tarafımıza vermeyi ve web sitesinde edinmiş olabileceğiniz tüm manevi haklardan koşulsuz ve gayrı kabili rücu feragat etmeyi ancak yazılı onayınızın Satıcı tarafından alınması üzerine kabul etmektesiniz.

2.3 Web sitesinden kayıtları sadece kişisel kullanım için indirebilir, kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz. Web sitesinde bulunan materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümünü yeniden yayımlamanız, iletmeniz, dağıtmanız, değiştirmeniz, bunlardan türev işler yapmanız ya da önceden yazılı iznimiz olmaksızın Web sitesini ticari amaçlarla kullanmanız yasaktır.

2.4 Web sitesinde bulunan bilgileri veya diğer malzemeleri (CAD dosyaları (“Bilgisayar Destekli Tasarım Dosyaları” dâhil), bizim ve ürünlerimiz hakkında gerekli ve genel bilgiler verme amaçları dışında kullanamazsınız.

3. Kullanım Şartları

3.1 Web sitesini yalnızca meşru amaçlarla kullanabilirsiniz. Web sitesini yerel, ulusal veya uluslararası yasaları veya yönetmelikleri ihlal edecek şekilde ya da yasadışı veya hileli bir şekilde kullanmanız yasaktır. 

3.2 Web sitesini kasten virüs ya da kötü niyetli ya da teknolojik olarak zararlı başka zararlı içerikler yükleyerek kötüye kullanmanız yasaktır. Web sitesine, web sitemizin bulunduğu sunucuya veya web sitemize bağlı herhangi bir sunucu bilgisayarı veya veri tabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmanız yasaktır.

3.3 Önceden yazılı iznimiz olmadan, web sitemize giden bir link ekleyemez ya da web sitemizin içeriğini tarafımıza ait olmayan materyaller ile çerçeveli veya çevrili bir şekilde görüntüleyemezsiniz.

4. Bilgi, Kullanılabilirlik ve Kullanım

4.1 Bu web sitesinde bulunan materyallerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamayı amaçladığımızdan, bu web sitesinde bulunan tüm materyaller sadece bilgi amaçlı olarak verilmektedir ve buna güvenmeden önce her tür bilginin doğruluğunu kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir bilgiyi güncellememekte veya düzeltmemekte, güncellemeye veya düzeltmeye çalışmamakta ve özellikle de hiçbir güncelleme ve düzeltme görevini kabul etmemekteyiz ve yayınlanma tarihinden itibaren olanlar hariç olmak üzere, bu bilgileri doğru veya güncel kabul etmemelisiniz. Yukarıda anılanların niteliği saklı kalmak kaydıyla, her tür CAD dosyası (“Bilgisayar Destekli Tasarım dosyası”) veya diğer ürüne özel görüntü ve bilgiler (web sitesi üzerinde erişebileceğiniz teknik çizimler, ürün ebatları ve özellikleri dahil) tarafımızdan tamamen gösterme, kılavuz amaçlı olarak sağlanmaktadır. Bu materyalleri üstlenebileceğiniz herhangi bir tasarım sürecinin bir parçası olarak kullanımınıza karşı sizi şiddetle uyarıyoruz. Belirli bir ürünün niteliği ve boyutları hakkında tam doğru bilgiler talep etmeniz halinde ürün numunelerini genelde sağladığımızı unutmayın.

4.2 Web sitesine başka bir web sitesinde bulunan bir link yoluyla eriştiyseniz, bu web sitesinde bulunan ve ürünlerimiz (örn., CAD dosyaları) ile ilgili hiçbir içerikten hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı unutmayın. Bu tür içerikler ile ilgili olarak, önceki paragrafta belirtilen tavsiye ve hatırlatmayı unutmayın.

4.3 Bu web sitesinde başka web sitelerine giden otomatik linkler veriliyor olabilir. Bağlantısını bu web sitesinden alan herhangi bir web sitesinde bulunan içerikleri onaylamıyor veya bunlardan hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bu tür siteleri kullanmaya başlamadan önce bunların şartları ve koşullarını okumalısınız. Bildirimde bulunmaksızın web-sitesini değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabiliriz. Hizmette her zaman hatalar, kesintiler ve gecikmeler meydana gelebilir. Bu nedenle, bu web sitesi hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi" temelinde sunulmaktadır. Bilgilerdeki yanlışlık ya da eksiklikler, hizmetteki kesintiler ya da bilgisayar sisteminizin gördüğü zararlar veya bu web-sitesinden herhangi bir malzemenin indirilmesi sonucu meydana gelen veri kayıplarından kaynaklanan hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Dolaylı veya arızi kayıplar, kar kayıpları veya bu web-sitesin kullanımından kaynaklanan veya kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan özel zararlardan sorumluluk kabul etmiyoruz.

4.4 Web-sitesinde bilgisayar virüsleri, solucanlar, truva atları ve diğer zararlı içerikler bulunmamasını sağlamak için makul özeni gösteriyor, ancak bunun veya web-sitesini kullanımınızın bilgisayarınıza zarar vermeyeceğini garanti edemiyoruz. Web sitesini kullanmadan önce, uygun ekipman ve güvenlik ve virüs korumanızın olduğundan emin olmalısınız.

4.5 Bu web sitesine ve web sitesinde bulunan bilgilere erişim, tarafımıza veya grup şirketlerimize ait hisseleri veya diğer menkul kıymetleri imzalama, bunlara abone olma ya da satın alma veya elden çıkarma teklifi ya da daveti teşkil etmez. Geçmiş performans, gelecekteki performansın göstergesi değildir ve bu hususları dikkate alan kişiler, bağımsız bir finansal danışmana veya başka uygun tavsiye kaynaklarına başvurmalıdır.

5. Ürün veya hizmet satın alma

5.1 Web sitemizden ürün satın almanız durumunda, web sitemizin Satış Koşulları geçerli olacaktır.

5.2 Bu web sitesinden gelen bir bağlantıyı izleyerek ulaştığınız sitelerden herhangi birinden ürün veya hizmet satın almanız durumunda, satın alma işlemini yapmadan önce bu sitedeki tüm şart ve koşulları okumalısınız.

5.3 Bazı ülkelerde ürün veya hizmetlerimizin satın alınması, tekrar satışı veya dağıtımı ile ilgili olarak yürürlükte olan kısıtlamalar ya da yasaklar olabilir. Müşterilerimizin bulunduğu tüm ülkelerin kanunlarının kontrol edilmesi mümkün değildir ve ürün veya hizmetlerimizi satın almaları, teslim almaları ve kullanmaları nedeniyle müşterilerimizin (ya da onların müşterilerinin) uğradığı zarar ve yükümlülüklerden hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ülkenizde yürürlükte olan yasaları kontrol etmeniz tavsiye edilir.

5.4 Bu web sitesinde bulunan belgelerin Türkiye dışındaki ülkelerde yayımlanması, yayınlanması veya dağıtılması kanunla kısıtlanmış olabilir ve bu nedenle, bu belgelerin yayımlandığı, yayınlandığı, dağıtıldığı ya da erişilebilir olduğu Türkiye dışındaki başka bir ülkedeki kişiler her kısıtlamadan haberdar olmalı ve bunlara uymalıdır.

6. Sorumluluk sınırlamaları

6.1Yasaların izin verdiği azami ölçüde bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen (tüzük, müşterek hukuk ile veya başka türlü kastedilmiş olsun) hiçbir beyan, taahhüt, koşul ve şartı kabul etmiyoruz.

6.2 (1) Web sitemizin kullanılması ya da kullanılamaması veya web sitemizde görüntülenen (CAD dosyaları dahil) herhangi bir içeriğin kullanılması veya bu içeriğe dayanılmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak meydana gelen hiçbir kayıp veya hasardan, (2) hiçbir ekonomik kayıp veya zarardan (kar kaybı, gelir, iş, sözleşme, şerefiye veya diğer mali kayıplar dahil), (3) web-sitesinden veya web-sitesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan özel, dolaylı ya da arızi hiçbir kayıp veya zarardan, (4) web sitelerine bizim web-sitemizden giden bir link ile erişilen üçüncü tarafların faaliyetlerinden kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan veya (5) web sitemizi kullanmanız ya da web sitemizde veya web sitemize bağlantılı bir web sitesinde bulunan herhangi bir içeriği indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızı, bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya diğer özel materyallerinize bulaşabilecek bir virüs, dağıtık hizmet aksatma saldırısı ya da diğer teknolojik zararlı materyallerden kaynaklanan hiçbir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.

6.3 Bu Kullanım Koşullarından yer alan hiçbir husus, herhangi bir taraf karşısında sahip olabileceğimiz kanunla kısıtlanamayacak veya engellenemeyecek bir yükümlülüğü kısıtlamak veya engellemek üzere tasarlanmamıştır ve bu yönde bir etkisi de olmayacaktır. Web Sitesi ile ilgili olarak bizim ya da temsilcilerimizin ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya sahtekârlığa ilişkin sorumluluğumuzu reddetmiyor veya kısıtlamıyoruz.

7. Genel

7.1 Herhangi bir zamanda sizden bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümüne uymanızı istemememiz gelecekte bunlara uymanızı istememize engel olmayacaktır. Koşullarının kalan bölümleri bu durumdan etkilenmeyecektir.

7.2 Bu koşullar kapsamında yer alan haklarımız veya yükümlülüklerimizi herhangi bir üçüncü tarafa temlik, devir edebilir veya alt-sözleşme yoluyla verebiliriz. Bu koşullar kapsamında yer alan haklarınız veya yükümlülüklerinizi üçüncü tarafa sadece bizim yazılı iznimiz ile temlik edebilir veya alt-sözleşme yoluyla verebilirsiniz.

7.3 Bu Kullanım Koşulları Türk yasalarına tabi olup bu koşullardan kaynaklanan ya da bu koşullar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar Türk Mahkemelerinin, Istanbul (Çağlayan) münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

7.4 Bu Kullanım Şartları ve Web Sitemiz hakkında soru ve yorumlarınız varsa, bunları bizimle paylaşmanızdan mutlu oluruz. Lütfen e-postalarınızı enquiries@essentra.com adresine gönderin veya yukarıdaki adresten bize yazınız T: +90 212 721 44 44.

Bu Web Sitesinin mülkiyeti ve kullanımı Essentra plc'ye aittir veya Essentra plc adınadır (“Biz”, “Bizi” ve “Bizim” ifadeleri bağlam içinde uygun biçimde kullanılır). İngiltere ve Galler'de 05444653 şirket numarası ile tescilliyiz ve tescilli merkezimiz Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU adresindedir. KDV kayıt numaramız: GB 243 2909 68.

Bu Web Sitesini kullanımınız, Web Sitesini kullanarak kabul ettiğiniz varsayılan aşağıdaki hüküm ve koşullara ("Kullanım Koşulları”) tabidir. Lütfen Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun ve Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce bunları anladığınızdan emin olun. Bu Kullanım Koşullarını her an değiştirebiliriz. Her türlü değişiklik Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır ve bu web sayfasını güncellemeler için düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir.

İçerik Hakları

Bu Web Sitesindeki materyallerdeki telif hakkı, ticari markalar, ticari unvanlar ve diğer tüm haklar Bize aittir veya bu hakların sahibinin iznine tabidir. Böylesi hakların tümünün Bizim mülkiyetimizde olması hakkını saklı tutarız.

Bu Web Sitesinde ve Web Sitesine yönelik herhangi bir hak elde ederseniz, bu hakları dünya genelinde Bize devretmeyi ve Web Sitesinde elde etmiş olabileceğiniz tüm telif haklarından koşulsuz olarak ve geri dönülemez bir biçimde feragat etmeyi kabul edersiniz.

Web Sitesi içeriğini yalnızca kişisel başvuru amacıyla indirebilir, kaydedebilir veya çıktısını alabilirsiniz. Bu web Sitesindeki materyallerin tümünü veya herhangi bir kısmını yeniden yayımlamamanız, yeniden iletmemeniz, yeniden dağıtmamanız, değiştirmemeniz, ters mühendislik gerçekleştirmemeniz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar oluşturmamanız veya önceden yazılı onayımızı almaksızın Web Sitesini ticari amaçlarla kullanmamanız gereklidir.

Bize veya ürünlerimize ilişkin arkaplan ve genel bilgi sağlama amacı haricinde bu Web Sitesindeki bilgileri veya başka materyalleri kullanmanıza izin verilmemektedir.

Kullanım Koşulları

Bu Web Sitesini sadece yasal amaçlar için kullanabilirsiniz. Web Sitesini yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikleri ihlal eden ya da herhangi bir şekilde yasalara aykırı veya hileli olan biçimde kullanmamalısınız.

Web Sitesini kasıtlı olarak virüs ya da kötü amaçlı veya teknolojik bakımdan zararlı olan başka bir hasar verici içerik yerleştirerek kötüye kullanmamalısınız. Web Sitemize, Web Sitemizin saklandığı sunucuya veya Web Sitemize bağlı herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz giriş yapmaya teşebbüs etmemelisiniz.

Önceden yazılı onayımızı almaksızın Web Sitemize yönlendiren bir link ekleyemez veya Web Sitemizin içeriğini çerçeve içinde veya bizim dışımızdaki bir kaynakta bulunan materyalle çevrelenmiş olarak görüntüleyemezsiniz.

Bilgiler, Erişilebilirlik ve Kullanım

Bu Web Sitesindeki materyallerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlamayı amaçlamamıza karşın, bu Web Sitesindeki tüm materyaller yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmış olup, her türlü bilginin doğruluğunu buna bel bağlamadan önce teyit etmeniz önerilir. Bu Web Sitesindeki herhangi bir bilginin düzeltilmesi veya güncellenmesi gibi herhangi bir niyet ve amacımız yoktur ve bu tür herhangi bir görevi kabul etmiyoruz, bu tür bilgilerin yayınlandıkları tarih dışında doğru ve güncel olduğuna güvenmemelisiniz.

Bu Web Sitesinde başka web sitelerine otomatik bağlantılarla karşılaşabilirsiniz. Bu Web Sitesi'nden bağlantılı link ile gidilen herhangi bir web sitesindeki herhangi bir içerik için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bu siteleri kullanmadan önce sitenin şartlarını ve koşullarını okumalısınız.

Bu Web Sitesini bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Hizmette her an hata, kesinti veya gecikme meydana gelebilir. Dolayısıyla, bu Web Sitesi herhangi bir tip garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulur. Bilgilerdeki yanlışlık veya eksiklikten, erişimdeki kesintiden veya bilgisayar sisteminizdeki hasardan veya bu Web Sitesindeki herhangi bir materyalin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz. Bu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan veya kullanımıyla bağlantılı olan hiçbir dolaylı veya netice kabilinden doğan kayıp, kar kaybı veya hiçbir özel hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

Web Sitemizin bilgisayar virüsleri, solucanlar, truva atı ya da diğer zararlı içeriğe sahip olmaması veya Web Sitesini kullanmanızın bilgisayarınıza zarar vermemesini sağlamak için makul düzeyde özen gösteriyor ancak bunun için garanti veremiyoruz. Bu Web Sitesini kullanmadan önce uygun donanım veya güvenlik ile virüs korumasına sahip olduğuzdan emin olmalısınız.

Bu Web Sitesine ve buradaki bilgilere erişim, Essentra plc şirketindeki hisse veya başka menkul değerler için imza atmak, iştirak taahhüdünde bulunmak ya da bunları başka bir şekilde elde etmek veya kullanmak için bir fırsat veya davet teşkil etmez. Geçmişteki performans gelecekteki performans için rehber değildir ve bu hususları dikkate alan kişilerin bağımsız bir finansal danışmana veya uygun kaynaklara başvurması tavsiye edilir.

Ürün veya hizmet alımı

Bu Web Sitesindeki bir linki takip ederek ulaştığınız sitelerden herhangi birinden ürün veya hizmet satın almanız durumunda, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce ilgili sitede bulunan tüm hüküm ve koşulları okumanız gerekir.

İşimiz sigara ve diğer tütün ürünlerinin üretimi için malzeme üretim ve dağıtımını içermektedir. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin perakende satışı ile iştigal etmiyoruz ve bu Web Sitesindeki hiçbir şey hiçbir surette tütün ürünlerini pazarlamaz, teşvik etmez ve reklamını yapmaz veya bu amacı taşımaz.

Mal veya hizmetlerimizin dağıtımı, satın alınmasını veya satılması ile ilgili bazı mevzuatlarda kısıtlama veya yasaklar olabilir. Müşterilerimizin bulunduğu tüm bölgelerdeki mevzuatları kontrol etmemiz pratik olarak mümkün değildir ve müşterilerimizin (veya onların müşterilerinin) bu anlamda mal ve hizmetlerimizi satın almaları veya kullanmaları nedeni ile uğrayabilecekleri zarar ve kayıplardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz Bölgenizde yürürlükte olan mevzuatı kontrol etmeniz tavsiye edilir.

Bu Web Sitesi'nde belgelerin açıklanması, dağıtımı ve yayınlanması İngiltere dışında başka ülkelerin mevzuatına göre kısıtlanmış olabilir ve bu nedenle bu belgelerin, serbest bırakıldığı, yayınlandığı ve dağıtıldığı İngiltere dışındaki bir yargı bölgesindeki kişiler herhangi bir kısıtlamaya uymak zorundadır.

Sorumluluk sınırları

Yasanın izin verdiği azami ölçüde bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen tüm beyan, taahhüt, hüküm ve koşulları (ister mevzuat hukuku, genel hukuk ister başka bir hukuk tarafından atıfta bulunulsun) hariç tutmaktayız.

(1) herhangi bir ekonomik kayıp ya da (kar, gelir, iş, sözleşme, şerefiye kaybı veya diğer mali kayıplar dahil) zararlardan (2) Web sitesi ile bağlantılı veya web sitesinden kaynaklanan herhangi bir özel, dolaylı veya sonuçsal kayıp veya zarardan (3) Bizim web sitemizden link yolu ile erişilebilir başka web sitelerindeki üçüncü kişilerin faaliyetleri nedeni ile ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz.

Bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şeyin, yasayla kısıtlanamayan veya hariç bırakılamayan herhangi bir tarafa karşı sahip olabileceğimiz herhangi bir sorumluluğu kısıtlama veya hariç tutma etkisine sahip olması amaçlanmaz. Web Sitesi ile ilgili olarak, bizim veya acentalarımızın ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar veya dolandırıcılık hususlarındaki sorumluluğumuzu hariç tutmuyor veya kısıtlamıyoruz.

Genel

Herhangi bir zamanda bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmına uymanızı şart koşmamamız durumunda, bu, gelecekte buna uymanızı şart koşmamıza engel teşkil etmeyecektir.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmı herhangi bir mahkeme veya başka bir yetkili merci tarafından reddedilir veya geçersiz kılınırsa, bu Kullanım Koşullarının geri kalanı bundan etkilenmeyecektir.

Bu koşullar çerçevesinde haklarımızın veya yükümlülüklerimizin herhangi birini herhangi bir üçüncü tarafa devredebilir, transfer edebilir veya alt sözleşme yoluyla verebiliriz. Bu koşullar çerçevesinde haklarınızın veya yükümlülüklerinizin herhangi birini üçüncü bir tarafa yalnızca yazılı onayımızı aldıktan sonra devredebilir veya alt sözleşme yoluyla verebilirsiniz.

Bu Kullanım Koşulları, İngiliz hukukuna tabi olacaktır ve bu koşullar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır.

Bu Kullanım Koşulları veya Web Sitemiz hakkında soru veya yorumlarınız varsa, bunları öğrenmekten mutluluk duyarız. Lütfen enquiries@essentra.com adresine e-posta göderin ya da yukarıdaki adrese yazın (Şirket Sekreter Yardımcısı'nın Dikkatine, T: +44 (0) 1908 359100).