Çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir kuruluş olarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için ürettiğimiz ürünlerin tasarımından, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte; çevre ve enerji ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uyarak;

  • Çevreye olan duyarlılığımızı ön planda tutarak, çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmayı ve enerji performansımızı sürekli arttırmayı,
  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Çevre ve enerji hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeyi,
  • Hedef ve amaçlara ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakların varlığını güvence altına almayı,
  • Çevre dostu teknolojiler  kullanılarak, hammadde kullanımının azaltılmasını ve tasarımlarda enerji verimliliğini göz önünde bulundurarak üretimde enerji verimliliği sağlamayı,
  • Enerji verimli ürünlerin satın almasını sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre ve enerji konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın bilincini arttırmayı taahhüt ederiz.