Son Güncelleme Tarihi: 01.06.2022

Mesan olarak, ISG performansımızı sürekli geliştirmeyi amaçlayarak, tüm çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizlerden etkilenecek kişilerin sağlığını ve iş güvenliğini garanti altına almak şirket başarımızın temel öğesini oluşturmaktadır ve birinci önceliğimizdir. Buna bağlı olarak temel ilkelerimiz,

  • Yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yasalar ve yönetmeliklere uyarak etkin bir  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  oluşturmak,
  • ISG yönetim sistemini sürekli iyileştirerek çalışanlarımız için güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Tüm çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımıyla, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri daima önceden belirleyerek azaltmak,
  • Çalışanlarımızı sürekli eğiterek ve bilinçlendirerek sıfır kaza hedefine ulaşmak,
  • Ürünlerimizin tasarım ve üretim süreçlerinde, geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamaktır.